دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

img_yw_news
دوشنبه ۲۳ دی ۱۳۹۸

برگزاری دوره پایه آموزش لاپاراسکوپی

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۹ آذر ۱۳۹۸

برگذاری دوره تروکار گذاری در لاپاراسکوپی

..

ادامه...

img_yw_news
شنبه ۱۸ آبان ۱۳۹۸

دوره پایه لاپاراسکوپی زنان

..

ادامه...

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸

پانزدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران

..

ادامه...

img_yw_news
سه شنبه ۱۹ تیر ۱۳۹۷

استفاده از تکنیک جراحی جدید در حفظ رحم بیماران با خونریزی شدید پس از زایمان توسط جراح و عضو هیئت علمی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص)

..

ادامه...
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • معرفی واحد
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • راهنمای مراجعان
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما
 • تماس با ما

متن

متن

متن

متن