مرکز تحقیقات بیماری های زنان و اندومتریوز- اخبار مرکز
کارگاه هیستروسکوپی ویژه متخصصین زنان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ | 
کارگاه هیستروسکوپی دو روزه در تاریخ 15 _ 1396/10/14   در مرکز تحقیقات  آموزشی پژوهشی بیمارستان پارس توسط دکتر شهلا چایچیان و

دکتر ابوالفضل مهدیزاده برگزار شد.

 
این کارگاه مشتمل بر کلاس تئوری ، نمایش فیلم ، پلویک ترینر تمرین بر روی فلفل و قلب گوسفند و عمل جراحی بود .

پس از انجام عمل جراحی فراگیران مجدد به مرکز آموزشی بازگشته و تمرینات خود را برروی قلب گوسفند ادامه دادند.


 
در پایان کارگاه certificate به شرکت کنندگان ارایه شد. 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماری های زنان و اندومتریوز:
http://iums.ac.ir/find.php?item=304.30304.59949.fa
برگشت به اصل مطلب