مرکز تحقیقات بیماری های زنان و اندومتریوز- اخبار مرکز
برگزاری دوره آموزشی لاپاراسکوپی پایه

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۶/۹/۱۴ | 
دوره آموزشی لاپاراسکوپی پایه ویژه متخصصین زنان در تاریخ 10 _ 1396/9/8 برگزار گردید

این کارگاه مشتمل بر قسمت های مختلف و متنوع زیر بود:

کلاس تئوری شامل اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون های لاپاروسکوپی ،الکتروسرجری ،پیشگیری ، تشخیص و درمان عوارض ,روش های تروکار گذاری ،موارد

قانونی، چینش وسایل اتاق عمل، ،آموزش با پلویک ترینر و جراحی بر روی سگ توسط کارآموزان ،کار عملی و جراحی زنده در اتاق عمل و بحث و گفتگو

پیرامون بیماران و تکنیک های جراحی.

کارآموزان روز اول پس از شرکت در کلاس تئوری به تمرین با پلویک ترینر پرداختند .

روز دوم نیز در اتاق عمل شاهد عمل های لاپاروسکوپی جراحی زنده  بودند.

روز سوم نیز در دو گروه به تمرین تکنیک های مختلف بر روی حیوان پرداختند.

در پایان گواهی شرکت در دوره به شرکت کنندگان ارائه شد. 
نشانی مطلب در وبگاه مرکز تحقیقات بیماری های زنان و اندومتریوز:
http://iums.ac.ir/find.php?item=304.30304.58634.fa
برگشت به اصل مطلب