دانشگاه علوم پزشکی ایران
Iran University of Medical Sciences

بایگانی بخش

دسته بندی موضوعی مطالب | جستجوی پیشرفته | تعداد کل مطالب: 44 | تعداد کل بازدید های مطالب: 40,414 |
نمایش مطالب منتشر شده از تاریخ   تا تاریخ


img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

مقالات سال 2019

img_yw_news
چهارشنبه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ -

مقالات سال 2018

img_yw_news
دوشنبه ۱۳ آبان ۱۳۹۸ -

طرح های پایان یافته

img_yw_news
یکشنبه ۱۲ آبان ۱۳۹۸ -

طرح های در حال انجام

img_yw_news
شنبه ۱۱ آبان ۱۳۹۸ -

معاونت مرکز تحقیقات

img_yw_news
چهارشنبه ۸ آبان ۱۳۹۸ -

اولویت های پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

مقالات سال 2017

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

مقالات سال 2016

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

مقالات سال 2015

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

مقالات سال 2014

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

مدیریت مرکز تحقیقات

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

مدیریت مرکز تحقیقات

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

Research council members

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

اعضائ شورای پژوهشی

img_yw_news
سه شنبه ۱۱ تیر ۱۳۹۸ -

هیات موسس

صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1