مرکز تحقیقات بیماری های زنان و اندومتریوز

خانم دکتر ثمانه رخگیره
محل خدمتبیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص )
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۸/۲۹

[ برگشت به فهرست افراد ]