مرکز تحقیقات بیماری های زنان و اندومتریوز

آقای دکتر ابوالفضل مهدیزاده کاشی
سوابقنام : دکتر ابوالفضل مهدیزاده کاشی تاریخ تولد : سوم اردیبهشت 1333 محل تولد : کاشان ، ایران نام همسر : دکتر شهلا چایچیان فرزند : 2 فرزند آدرس : تهران – خیابان ستارخان – خیابان نیایش بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص ) بخش جراحی زنان و زایمان تلفن : 66509283 (021) فاکس : 66509283 (021) E-mail: Amehdizadeh kaski@yahoo تحصیلات : پزشک عمومی از دانشگاه شهید بهشتی سال 1359 تخصص زنان و زایمان از دانشگاه ایران سال 1368 دوره سونوگرافی زنان و مامایی از دانشگاه ایران 1370 دوره جراحی لاپاراسکوپی از دانشگاه برلین ، آلمان 1994 دوره جراحی هیستروسکوپی از دانشگاه پاریس 1998 دوره جراحی پیشرفته لاپارسکوپی از دانشگاه Stanford امریکا 2002 دوره جراحی پیشرفته لاپاراسکوپی از دانشگاه آتلانتا امریکا 2002 اخذ مدرک فلوشیپ لاپاروسکوپی زنان از دانشگاه ایران 2012 درجه علمی و موفقیت شغلی : استادیار دانشکده پزشکی دانشگاه ایران از 1368 تا 1379 دانشیار دانشکده پزشکی دانشگاه ایران از 1379 تا 1384 استاد دانشکده پزشکی دانشگاه ایران از 1384 تا کنون خدمت مقدس سربازی در جهبه های جنوب کشور در جنگ عراق علیه ایران از1359 تا 1361 خدمت طرح نیرو انسانی در شهر دلیجان از 1361 تا 1362 معاون آموزشی و دانشجویی مجتمع علوم پیراپزشکی از 1362 تا 1364 دستیار زنان از 1364 تا 1368 معاون آموزش بالین دانشکده پزشکی ایران از 1376 تا 1384 رئیس بخش زنان بیمارستان رسول اکرم ( ص ) از 1384 تا کنون معاون مدیر گروه زنان دانشگاه ایران از 1383 تا 1386 ریاست دانشکده پزشکی دانشگاه ایران سال 1384 مدرس کارگاههای روش تحقیق و شیر مادر و احیاء نوزاد دانشگاه ایران و وزارت بهداشت از سال 1376 تا کنون دبیر دوره های آموزش لاپاراسکوپی دانشگاه ایران از 1384 تا کنون مدیر دوره دستیاری گروه زنان دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1372 تا 1386 دبیر دوره های بازآموزی زنان و زایمان دانشگاه ایران و آزاد 1382 تا 1386 مشاوره پژوهش و آموزش دانشکده پزشکی ایران از 1385 تا کنون دبیر کنگره بین الملل زنان و مامائی ششم و هفتم و هشتم از 1384 تا کنون عضو هیئت بورد تخصص زنان و مامایی وزارت بهداشت از 1382 تا کنون عضو هیئت ممتحنه ارتقاء ، گواهینامه ( پره بورد ) از 1382 تا کنون عضو کمیته کاهش مرگ و میر مادران وزارت بهداشت از 1372 تاکنون عضو کمیته کاهش مرگ و میر ، مادران دانشگاه ایران از 1376 تا کنون عضو کمیته کاهش مرگ و میر نوزادان دانشگاه ایران از 1376 تا کنون عضو کمیته تررویج و ایمنی زایمان طبیعی دانشگاه ایران از 1384 تا کنون عضو کمیته تعیین امتیاز و صدور مجوز کارگاههای آموزشی ، پژوهشی دانشگاه ایران از 1380 تا 1384 عضو کمیته بهره وری اعضاء هیئت علمی دانشگاه ایران از 1380 تا 1384 عضو کمیته ارزشیابی دانشکده پزشکی از 1380 تا 1384 عضو ستاد و هدایت دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1381 تا 1384 عضو کمیته فنی مشورتی و تدوین پروتوکلهای آمادگی پیش از زایمان وزارت بهداشت عضو کمیته علمی مشورتی و عضلانی سلامت مادران وزارت بهداشت از 1380 تا کنون عضو بورد FMF آلمان از 2004 تا کنون کارشناس دادسرای انتضامی وهیئت بدوی و عالی نظام پزشکی از 1380 تا کنون عضو کمیته برنامه ریزی راهبردی رشته تخصص زنان و زایمان وزارت بهداشت از 1384 تا کنون عضو کمیته کشوری تنظیم خانواده از سال 1370 تا کنون عضو هیئت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان از 1380 تا کنون عضو هیئت تحریریه مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان از 1380 تا کنون عضو هیئت تحریریه مجله دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران از 1382 تا کنون داور مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران از 1374 تا کنون داور مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی یزد از 1382 تا کنون داور مقالات مجله دانشگاه علوم پزشکی همدان از 1380 تا کنون داور مقالات فصلنامه علمی پژوهشی باروری ناباروری از 1384 تا کنون داور مقالات Iranian j.of. Medic in از 1386 تا کنون داور مقالات جهاد دانشگاهی ابن سینا از 1383 تا کنون داور مقالات مجله دانشگاه آزاد واحد پزشکی تهران از 1382 تا کنون عضو کمیسیون تخصصی زنان و زایمان اداره کل پزشکی قانونی استان تهران مدیر دوره فلوشیپ لاپاراسکوپی عضو هیات ممتحنه آزمون، ارزشیابی و سیاستگزاری رشته تخصصی زنان و زایمان عضو هیئت رئیسه جامعه جراحان ایران مدیر برنامه فلوشیپی اندوسکوپی بخش زنان بیمارستان رسول اکرم (ص) عضو کمیته مرگ ومیر ، آسیب شناسی و نسوج بیمارستان رسول اکرم (ص) عضو هیات موسس مرکز تحقیقات جراحی های کم تهاجمی عضو هیئت موسس انجمن علمی جراحان زنان درون بین ایران مقالات چاپ شده فارسی : 1) بهداشت شغلی کارگران از دیروز تا امروز ، مجله صنعت 1370 2) تخمدان پلی سیستیک ، مجله فیض 1371 3) اثرسفرفضایی بر تولیدمثل ، مجله دارو درمان 1372 4) معرفی یک مورد بلوغ زودرس ، مجله دارو و درمان 1372 5) نقش سایتوکینهادر تولیدمثل ، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران 1373 6) بررسی 3 هزار مورد پاپ اسمیر در مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی، مجله فیض 1378 7) گزارش یک مورد بیمارمبتلا به Paroxysmalnoturl Hemoglubinuria طی حاملگی ، مجله فیض 1378 8) سن شروع یائسگی و عوامل موثر بر آن در زنان شهر ری ، مجله فیض 1378 9) درمان لاپاراسکوپیک کیستهای تخمدان در زنان یائسه : مجله درون بین 1380 10) مقایسه درمان لاپارسکوپیک آبسه لگن با درمان لاپاراتومی : مجله درون بین 1380 11) مقایسه اثر لیدوکائین و سالین در بی حسی سرویکس بر شدت درد بیماران طی کورتاژ مجله دانشگاه ایران 1379 12) بررسی تاثیر وضعیت بیمار بر سطح بی حسی با بلوک اپیدورال در اعمال جراحی ترمیم قدامی خلفی ، مجله انستزیولوژی و مراقبت های ویژه 1381 13) بررسی آسیب روده بزرگ در جراحی لاپاراسکوپیک اندومتریوزیس ، مجله درون بین 1382 14) بررسی 100 مورد شکم حاد جراحی در زنان باردار مراجعه کننده به مراکز آموزشی دانشگاه ایران ، مجله دانشگاه ایران پائیز 1382 15) بررسی فراوانی خونریزی داخل بطنی در نوزادان نارس با وزن 2000 گرم و کمتر مجله دانشگاه ایران پائیز 1382 16) گزارش یک مورد فیستول رحم به مثانه بعداز حاملگی با IUD و سزارینهای مکرر ، مجله دانشگاه ایران 1382 17) بررسی ارتباط بین ارتفاع قله رحم به محیط شکم و شاخص توده بدنی مادر با وزن هنگام تولد نوزاد ، مجله دانشگاه ایران 1382 18) بررسی ارتباط سطوح سرمی روی و سلنیوم با وقوع سقط جنین در زنان ایران ، مجله دانشگاه آزاد 1383 19) بررسی مقایسه ای دو روش جراحی در درمان آبسه های لوله ای تخمدانی ، مجله دانشگاه آزاد 1383 20) بررسی مقایسه ای تخمین وزن جنین به دو روش بالینی و اولتراسونوگرافی، مجله دانشگاه آزاد 1383 21) اهمیت بهداشت دهان و دندان زنان در دوره های مختلف سنی ، مجله دندانپزشکان جوان 1384 22) بررسی معایب و محاسن عمل جراحی لاپاراسکوپی در درمان بارداری لوله ای ، مجله دانشگاه ایران 1384 23) بررسی اثر پیش داروی کلونیدین بر روی پاسخ های همودینامیک حین اعمال لاپاراسکوپی زنان تحت بیهوشی عمومی ، مجله دانشگاه ایران 1384 24) گزارشی از یک مورد سرطان اندومتر متشکل از دو نوع سلول آدنواسکواموس و پاپیلری سروز با افزایش سطح سرمی B.H.C.G ، مجله دانشکاه آزاد 1386 25) بررسی اثرات مادری و نوزادی افزودن میدازولوم به بوپیوکائین تحت بی حسی توام اسپینال-اپیدورال در سزارین انتخابی. مجله دانشگاه ایران شماره 60-61 1387 26) بررسی میزان 8-iso-prostaglandin آزاد در زنان حامله مبتلا به پره اکلا مپسی و مقایسه با زنان حامله به فشارخون طبیعی مجله دانشکاه آزاد 1388 27) مقایسه اثربخشی لترزول با کلومیفن در درمان نازائی ناشی از اختلالات تخمک گذاری در مبتلایان به تخمدان پلی سیستیک مجله علوم پزشکی دانشکاه آزاد1388 28) ارزیابی میزان فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی گلبولهای قرمز در زنان مبتلا به پره اکلامپسی خفیف و شدید در زنان سالم بارذار مجله علوم پزشکی دانشکاه آزاد1388 29) تاثیر تدریس با الگوی آموزشی همیاری و مشارکت فعال دانشجویان بر میزان یادگیری دانشجویان گروه اتاق عمل دانشکده پیراپزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز ، فصلنامه آموزش پزشکی مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل ، دوره اول ،شماره 2،‌بهار وتابستان 1392 30) درمان لاپاراسکوپیک کیست های تخمدان در زنان یائسه ، نشریه انجمن جراحان درون بین (اندوسکوپی) ایران ،‌سال اول،‌شماره اول ،‌ بهار 1380 31) مقایسه درمان لاپاروسکوپیک آبسه ی لگن با درمان لاپاراتومی ،‌ نشریه انجمن جراحان درون بین (اندوسکوپی) ایران ،‌سال اول،‌شماره دوم ،‌ تابستان 1380 32) بررسی آسیب روده ی بزرگ در جراحی لاپاروسکوپیک اندومتریوز ،‌ نشریه انجمن جراحان درون بین (اندوسکوپی) ایران ،‌سال سوم ،‌شماره یازدهم ،‌ پاییز 1382 33) میزان بارداری پس از بستن لوله های رحم در بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی ایران، نشریه انجمن جراحان درون بین (اندوسکوپی) ایران ،‌سال چهارم ،‌شماره چهاردهم ،‌ تابستان 1383 34) گزارش یک مورد آسیب نمونه های صفاقی لگن توسط ابزار لاپاروسکوپی مشخص شده با میکروسکوپ الکترونی روبشی ، مجله زنان و مامایی و نازایی ایران ، دوره نوزدهم ، شماره 4 ،‌ صفحه 29-33 ،‌هفته اول اردیبهشت 1395 35) بررسی شیوع آسیب هایمن در دختران باکره حین عمل هیستروسکوپی در بخش زنان بیمارستان حضرت رسول اکرم طی سالهای 1383 تا 1393 ،‌مجله علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی ،‌ دوره 26،‌ شماره 1،‌ بهار 95،‌ صفحات 66 تا 68 مقالات انگلیسی چاپ شده 1) Comparison of clinical versus estimation of fetal weight, Am.j.of perinatology2000 2) Epidemiology of burn injuries during pregnancy in Tehran – Iran Annals of burns and disasters 2002 3) Zinc and selenium status of Iranian women in normal pregnancy and miscarriage – trace Elements in medicin/vol 6(4): 23-26 2005 4) Evaluation of the impact of birth preparation courses on the health of the mother and the newborn – Am. j. of perinatolagy 2005 5) The prevalence of Chlamydia trachomatis in Iranian Asymptomatic women – Research j. of medicine and medical sciences 2006 6) Double – blind randomized comparison of lidocain and saline for cervical anesthesia in IRAN-Annal of Iranian medic in 1383 7) Rupture of splenic artery Aneurysm in a pregnant woman with portal hyper tension - Annals of Iranian medicine 1383 8) Copper and zinc status of Iranian women during normal healthy pregnancy – Iranian journal of public health 1384 9) Determination of Asymptomatic Chlamydia Trachomatis Infections by Omp1 GENE Based-PCR yakhteh Medical Journal Vol 10 , No 1 , Spring 2008 10)Diagnosis of endometrial nerve fibers in women with Endometriosis – Archives of Gyn.and ob.volume 284 No.5/2011 11)Study of antioxidant enzyme levels in mild and severe preeclampsia and normal pregnancies-Journal of the Iranian Chemical Society Vol .6, November 2009 12) Role of Endocrine Disrupting Chemicals in the Occurrence of Benign UTERINE Leiomyomata : Special Emphasis on AHR Tissue Levels Vol 13.2012 13) Placenta Percreta Invading Broad Ligament and Parametrium in a Woman with Two Previous Cesarean Sections : A Case Report Volume 2012,Article ID 251381 , 4 page 14) Colonic obstruction as an unusual presentation of endometrioma: a case report. Surg laparosc endosc percutan tech.2013 jun;23(3):e 131-3. 15) Assessment ofC-reactive protein and C3 as inflammatory markers of insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome: a case –control study – J Reprodinfertil .2013;14(4). 16) Effect of preoperative nursing visit on preoperative anxiety and postoperative complications in candidates for laparoscopic cholecystectomy : a randomized clinical trial, Scand J Caring Sci.2013 Dec : 27(4):994-8. 17) Diagnosis of endometrial nerve fibers in women with endometriosis . Arch Gynecol Obstet.2011 Nov 284(5): 1157-62. 18) Effects of simvastatin in prevention of pain recurrences after surgery for endometriosis. Med Sci monit .2013 Jul 5 ; 19 : 534-9. 19) Determination of the effect of vaginal misoprostol in cervical ripening before operative hysteroscopy in premenopausal women without history of normal vaginal delivery. Acceptation . 2013. 20) Assessment of C-reactive protein and C3 as inflammatory markers of insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome : a case –control study . J Reprodinfertil .2013. 21)Laparoscopic approach to a very big ovarian fibroma : a case report. journal of reproduction and infertility (IRI), Acceptation . 2013. 22)Hardly worth the effort?Medical journals policies and their editors and publishers views on trial registration and publication bias: quantitive and qualitative study.Medical journals .2013. 23) Criticizing the effect of ovarian suspension on adhesions in laparoscopic surgery for endometriosis. Human Reproduction , vol.0 pp.1-1,2014. 24) Visual acuity changes during pregnancy and postpartum : A cross-sectional study in Iran.Journal of pregnancy , Vol 2014, Article ID 675792,4 page. 25) Rectal perforation in a 42-year-old woman due to henoch-schonlein purpura : a case report , 26) How to prepare biological samples and live tissues for scanning electron microscop(SEM), GMJ , 2014; 3(2):63-80. 27)Evening primrose oil effect on the ease of cervical ripening and dilatation before operative hysteroscopy ,Thrita, 2015 September ; 4(3):e29876. 28)Relationship between sperm parameters and intracytoplasmic sperm injection outcome , middle east fertility society journal, 12 April 2015. 29)Clinical predictive factors for diagnosis of endometriosis in iranian infertile population, Jminim invasive surg sci,2015 August ; 4(3):e 2436. 30) Leiomyosarcoma of the broad ligament with fever presentation: A case report and review of literature , Iran Red Crescent Med J. 2016 April; 18(4):e33892. 31)Comparing the serum lipid profile levels in women suffering from endometriosis with healthy women , J minim invasive surg sci , 2014 August ; 3(3) : e19818. 32)Ultrastructural investigation of pelvic peritoneum in patients with chronic pain and subtle endometriosis in association with chromoendoscopy , the journal of minimally invasive gynecology , 2016/09/13 32)Comparing the efficacy of surgery and medical therapy for pain management in endometriosis : A systematic review and meta-analysis, pain physician journal , 2017; 20:185-195. 33)Rectal perforation in a 42-year-old woman due to henoch-schonlein purpura: a case report, Reumatismo, 2016;69(3): 131-133. 34)The effect of obesity and overweightness on age of menopausal females, shiraz E-Med J, 15 september 2017. 35)Conservative management of ovarian fibroma in a case of gorlin syndrome coexisting with endometriosis ; case report , International journal of fertility & sterility , Apr-Jun 2018 چاپ کتاب : 1- مبانی لاپاراسکوپی ، انتشارات تیمور زاده 1376 2- اورژانس های مامایی ، انتشارات حیان 1377 3-بیماریهای زنان و مامایی ، دانشگاه ایران 1383 4- مراقبت از زنان باردار و نوزادان در معرض خطر ، وزارت بهداشت 1374 5- مراقبت ادغام یافته سلامت مادران ، وزارت بهداشت 1381 6- راهنمای کشوری ارائه خدمات مامایی و زایمان ، بیمارستان دوستدار مادر ، وزارت بهداشت 1385 7-روزه داری از دیدگاه پزشکی ، انتشارات نگین سبلان 1395 پروژه های تحقیقاتی : 1- بررسی تاثیر کلاسهای آمادگی دوران بارداری بر سلامت مادران و نوزادان دانشگاه ایران 1379 2- مقایسه وجود فیبرهای عصبی در بیوپسی یا کورتاژ آندومتر مبتلایان و غیر مبتلایان به آندومتریوز 1387 3- تعیین سطح ISO-8PGF2@ Face در سرم زنان حامله مبتلا به پره اکلامپسی و مقایسه آن در زنان حامله با فشار خون نرمال 1386 4- مقایسه اثر شیاف واژینال PGE2 با مخلوط خوراکی سیاهدان و عسل در سقط فراموش شده و سقط قانونی 1382 5- مقایسه اثر نرمال سالین و لیدوکائین در بیحسی دهانه رحم برای کورتاژ دانشگاه ایران 1376 6-بررسی سن یائسگی در زنان مبتلا به چاقی مفرط 1392 7-بررسی اثر کاهش توده چربی در body composition بعد از جراحی لاپاروسکوپی باریتریک بر بازگشت عملکرد طبیعی تخمدان در زنان مبتلا به چاقی مفرط و anovulation 1392 8-مقایسه اثر میزوپروستول واژینال با میزوپروستول خوراکی در آماده سازی سرویکس قبل از جراحی هیستروسکوپیک در خانم های یائسه و خانم های سنین حول و حوش یائسگی بدون سابقه زایمان طبیعی 1391 9-مقایسه رزرو تخمدانی قبل و بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی سیستکتومی در خانم های زیر 40 سال مبتلا به اندومتریوما مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران 1391 10-بررسی تاثیر ایندیگوکارمین بر دقت تشخیصی لاپاراسکوپی در بیماران مبتلا به آندومتریوز 1391 11-بررسی سطح لپتین در مایع پریتوئن حاصل از لاپاراسکوپی بیماران مبتلا به آندومتریوز مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) در سالهای 1392-1393 12-سه مورد بررسی سطوح صفاقی لگنی با استفاده از میکروسکوپ الکترنیدر بیماران تحت لاپاراسکوپی 1392 13-مقایسه رزرو تخمدانی قبل و بعد از عمل جراحی لاپاراسکوپی سیستکتومی در خانم های زیر 40 سال مبتلا به آندومتریوما مراجعه کننده به بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران 1392 بعضی پایان نامه ها : 1- کارآزمایی بالینی بررسی تاثیر لترزول در درمان بیماران مراجعه کننده به مراکز آموزشی دانشگاه ایران با غدد آندومتریوز 86-1385 دکتر همتا پور 2- بررسی ارتباط سطح سرمی عناصر کم مقدار روی و سلنیوم با سقط جنین 82- 1381 دکتر ماندگار 3- بررسی میزان شیوع فراوانی و علل دردهای زایمانی زودرس در زنان حامله دکتر سعادتی 83-1382 4- بررسی ارتباط چاقی مرکزی با نسبت قند خون ناشتا به انسولین ناشتا و سطح سرمی تسترسترون در زنان سن باروری دکتر رحیمی 82 – 81 5- تعیین بروز تاکی پنه گذرای نوزادان در متولدین زایمانهای سزارین انتخابی و اورژانس دکتر رجب فردی 86-85 6-بررسی نقش احتمالی مواجهه با آلاینده های زیست محیطی بعنوان عوامل مختل کننده سیستم اندوکرین در بروز اندومتریوما با رویکرد بر نقش AHRو رسپتورهای استروئیدی هورمون های جنسی ، هایده کیهان 91-1390 7- بررسی نقش احتمالی مواجهه با آلاینده های زیست محیطی بعنوان عوامل مختل کننده سیستم اندوکرین در بروز لیومیومای رحم با رویکرد بر نقش AHRو رسپتورهای استروئیدی هورمون های جنسی ، سال 90-1391 هدی چکشیان خراسانی 8-بررسی نقش زینواستروژنها و ویتامین D در بروز اندومتریوزیمن با نگرش برسطح بافتی آدیپوکین ها و سطح خونی هورمون های استروئیدی ، سال 90- 1391 دکتر سکینه نیکخو 9-بررسی نقش زینواستروژنها و ویتامین D در بروز لیومیوما با نگرش بر سطح بافتی آدیپوکین ها و سطح خونی هورمون های استروئیدی ، سال 90-1391 دکتر پونه معقولی 10-بررسی ارزش تشخیصی هیستروسکوپی در ضایعات پاتولوژیک اندومتریال پولیپ و لیومیوم در بیماران با شکایت خونریزی غیر طبیعی رحم ، سال 92-1391 دکتر زینب فرجی قمی 11-بررسی و مقایسه سطح PPAP-A در مایع پریتونئال بیماران لاپاراسکوپی شده مبتلا به اندومتروزیس با افراد سالم ، سال 1392-1391 دکتر شیده آریانا 12-بررسی سطح لپتین سرم و مایع پریتوئن حاصل از لاپاراسکوپی بیماران مبتلا به آندومتریوز مراجعه کننده به بیمارستان رسول اکرم در سال های 1392-1393 دکتر هاله خبیری 13-تعیین میزان باروری در زنان نابارور مبتلا به اندومتریوزیس پس از جراحی لاپاروسکوپیک سال 1393-1392 دکتر یاسمن اردلان 14-بررسی ارتباط سطح سرمی C3,CRP با مقاومت به انسولین در بیماران مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک و مقایسه آن با گروه شاهد همتا شده از نظر شاخص توده بدنی ، سال 1391-1392 ، دکتر ستاره دهدشتی 15- بررسی TCDD و سایر عوامل مختل کننده سیستم اندوکرین در بروز سرطان زودرس پستان و فیبروآندونومای پستان در تهران با نگرش ویژه به نقش پروتئین HOXA10 ، نرگس قربانی 16-مقایسه لیپید پروفایل در بیماران مبتلا به فشار خون ناشی از بارداری و افراد باردار با فشار خون نرمال ، سال 1395 ، دکتر طیبه آزادبخت بعضی خلاصه مقالات چاپ شده : 1- Comparison of changes in cardiac out put during laparoscopy under general Anesthesia maintenance with propofol and Halothane 13th word congress of anesthesiologists Paris 2004 2- Maternal umbilical cord blood lead level Tehran – Iran FIGO 2000 USA 3- مقایسه درمان لاپاراسکوپیک آبسه لگن با لاپاراتومی نهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری ایران – یزد 1380 4- بررسی نتایج 101 مورد حاملگی رحم عمل شده با لاپاراسکوپ در بیمارستان حضرت رسول اکرم ( ص ) پنجمین کنگره بین المللی زنان و زایمان 1382 5- Pregnancy after failed tubal sterilization Tehran- Iran FIGO2002 USA 6- Sero diagnostic test for detection of Chlamydia trachomatis in asymptomatic women in Iran 12th International symposium on micnbiology2008. 7- مقایسه درمان لاپارسکوپیک آبسه لگن با لاپاراتومی – نهمین کنگره سراسری باروری و ناباروری یزد 1380 1) پاسخهای اندوکرین به استرس و محرکهای سایکولوژیک ، سمپوزیوم استرس 1368 2) آیا تخمدانها به هنگام هیسترکتومی زنان منوپوز باید برداشته شوند ، کنگره سراسری زنان و مامایی دانشگاه تبریز 1373 3) Second look laps with Artificial Ascitis کنگره سراسری زنان و مامایی دانشگاه تبریز 1373 4) اکلامپسی و بیهوشی از دیدگاه مامایی ، کنگره سراسری انستزی و مراقبتهای ویژه 1370 5) بررسی نازایی در زنان با نقص آناتومیکی دستگاه ژنیتال ، سمینار بین المللی باروری و ناباروری دانشگاه ایران 1368 6) هوشبری در پره اکلامپسی و اکلامپسی ، کنگره سراسری انستزی و مراقبتهای ویژه 1375 7) The Role of cytokines in Reproduction کنگره سراسری زنان و مامایی دانشگاه ایران 1370 8) Poly cystic ovarian Disease کنگره سراسری دانشگاه ایران 1376 9) استرس و نازایی ، کنگره سراسری استرس دانشگاه ایران 1378 10 ) درمان هیرسوتیسم مقاوم زنان مبتلا به PCOD ، پنجمین کنگره بیماریهای زنان و مامایی دانشگاه تهران 1375 Malignant transformation of endometriosis (11 یازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی یران ، 16-19 دی ماه 1393 12) assessment of C-reactive protein and C3 as inflammatory markers of insulin resistance in women with polycystic ovary syndrome : a case –control study دوازدهمین کنگره بین المللی زنان و مامایی ایران ،‌16-19 مهر ماه 1394 بعضی سخنرانی ها : خونریزی های پس از زایمان 1386 بیمارستان طوس نقش لاپاراسکوپی و هیستروسکوپی در نازایی ، باز آموزی زنان 1387 فالوبوسکوپی و توبوسکوپی و سالنپژسکوپی باز آموزی زنان 1386 منوپوز و H.R.T باز آموزی بیمارستان بانک ملی 1386 علل ایمونولوژیک نازایی کنگره ایمونولوژی 1386 دانشگاه ایران احیاء نوزاد ، کارگاه احیاء نوزاد 1386 مقایسه لتروزول و پلاسبو در درمان اندومتریوز هفتمین کنگره بین المللی زنان تهران 1386 نقش لاپاراسکوپی در بیماریهای زنان باز آموزی بیمارستان پارس 1386 آمنوره و عدم تخمک گذاری باز آموزی زنان 1386 مراحل احیاء نوزاد ، کارگاه احیاء نوزاد بیهوشی و بی حسی در بیماران پره اکلامپسی و اکلامپسی کنگره بین المللی بیهوشی و مراقبت های ویژه 1383 بررسی ضایعات سرویکس بیمارستان طوس 1382 هیستروسکوپی بیمارستان پارس 1384 PCOD کنگره زنان 1382 نورواندوکرنیولوژی کنگره بین المللی زنان 1384 مرور کلی و اصول احیاء نوزاد ، کارگاه کشوری احیاء نوزاد 1391 مرگ و میر مادر بر اثر شوک سپتیک ، سمینار مرگ و میر مادر بعلت عفونت های بعد از زایمان 1391 عفونت دستگاه ادراری –سنگها-سندرم نفروتیک –حاملگیپس از پیوند ، برنامه بازآموزی مدون اختلالات دوران بارداری (1) 1390 مرور کلی(فیزیولوژی ، برنامه کشوری و اهداف کارگاه ، شش و گردن خون)چگونه برای احیاء آماده می شود،گارکاه احیاءنوزاد 1390 لاپاراسکوپی تومورهای تخمدان کنگره بین المللی لاپاراسکوپی مشهد 1391 درمان توده های لگنی با لاپاراسکوپ ، کنگره بین المللی گروه زنان و زایمان 1391 توده های لگنی pelvic mass و توده لگنی در قبل از بلوغ ، برنامه بازآموزی سرطان سرویکس و اختلالات و بیماریهای زنان 1391 درمان آندومتریوما در نازایی ، کنگره بین المللی طب تولید مثل یزد 1392 The role of endoscopy in female infertility ، کنگره بین المللی انجمن علمی ،تخصصی باروری و ناباروری ایران خرداد 1392 اصول لاپاراسکوپی ، کارگاه های دستیاران سال 4 ، فروردین 1392 موارد شکایات به علت اختلالات کنترل دفع ،‌ کنگره سالیانه انجمن کنترل دفع ایران ،‌ اسفند ماه 1391 سرطان تخمدان و روشهای جلوگیری از بارداری و حاملگی اکتوپیک و سقط ، برنامه بازآموزی بیمارستان بانک ملی بهمن ماه 1391 درد مزمن لگن ،‌ جلسه فصل تابستان انجمن علمی جراحان درون بین ایران با عنوان لاپاروسکوپی تشخیصی ، 25 تیر 1392 کارگاه ها : کارگاه مقاله نویسی مقدماتی و پیشرفته 1390 کارگاه احیاء نوزاد1390 کارگاه احیاء نوزاد 1391 کارگاه احیاء نوزاد 1392 کارگاه احیاء نوزاد 1393 کارگاه احیاء نوزاد1394 ،‌ سوم آذر 1394 ،‌ بیمارستان رسول اکرم (ص)
آخرین بروزرسانی۱۳۹۶/۱۰/۴

[ برگشت به فهرست افراد ]